Single machonist zoekt dom. Wel belangrijk 3v's en code. Alles in overleg.